Mejlbyvej 4
8250 Egå Tlf. 89 12 42 62
E-post:
Mail til Egå Gymnasium
Skolens værdigrundlag
 > Egå Gymnasiums strategi

> Egå gymnasiums organisation

> Egå Gymnasiums personalepolitik

> Egå Gymnasiums profil (værdier, mission, vision, indsats- og udviklingsmål )

> Egå Gymnasiums kvalitetsikringssystem


> Egå Gymnasiums studie- og ordensregler

Egå Gymnasium er en moderne skole, hvor vi med udgangspunkt i nye bygninger og nye undervisningsformer vil skabe en levende og engagerende skole. Vi bygger på et solidt fagligt grundlag og udnytter optimalt samspillet mellem fagene for at give eleverne en helhedsopfattelse af verden. Med klare krav vil vi støtte de unges udvikling fra skoleelever til studerende, så de forlader skolen som hele, veloplyste og videbegærlige unge klar til fortsat uddannelse og deltagelse i samfundslivet.

Helt overordnet vil vi møde de unge, hvor de er, og give dem mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

 

 

 

 

Arkitekturen understøtter målene

Skolen er designet, så den danner den bedst tænkelige ramme om gymnasieuddannelsen.
Skolen udfolder sig omkring det store centralrum, Forum, hvor det store
studieområde med skolens bibliotek er placeret med adgang til alle IT-faciliteter.
Rundt om Forum er der mindre studieområder og grupperum.


Undervisningslokalerne er store og fleksible, så der nemt kan veksles mellem
forskellige undervisningsformer. I skolens auditorium kan flere klasser undervises
samtidigt. Den fleksible rumindretning skaber plads til såvel klasseundervisning,
forelæsninger for hele klassetrin, projektarbejde i større og mindre grupper som
individuelt arbejde.
Som en del af det samlede studiemiljø har alle lærere deres personlige arbejdsplads på skolen.

 

Undervisningsformer

Anvendelse af IT er en naturlig del af undervisningen. I det daglige og gennem
hele gymnasieforløbet sikres overgangen og variationen mellem de forskellige
arbejdsformer af et lærerteam for hver studieretningsklasse.

For at styrke elevernes studiekvalifikationer lærer de både at arbejde selvstændigt
og sammen med andre. De arbejder i grupper sammen med kammeraterne,
går til forelæsninger, arbejder med projekter og løser opgaver på egen hånd.
Derved udvikles deres evne til at analysere, udtrykke sig og se sammenhænge.


En åben skole

Eleverne på Egå Gymnasium kan bruge skolen og dens mange muligheder
- også efter skoletid. De kan bruge idrætshallen sammen med kammeraterne,
bruge skolens IT-udstyr, spille musik eller komme i skolens lektiecafé, hvor lærere

kan hjælpe med skolearbejdet.
Skolens vil endvidere være åben over for et godt samarbejde med lokalområdets
forenings-, kultur- og erhvervsliv.

 

 

 

 


 

    Siden er sidst ændret d. 25-08-2008

Log ind | Lectio | First Class |