Mejlbyvej 4
8250 Egå Tlf. 89 12 42 62
E-post:
Mail til Egå Gymnasium

Undervisningsbeskrivelser og studieplaner

 


> Undervisningsbeskrivelser 2005-2006 (word-dokumenter) NB: selvom filen hedder noget med 'forår' gælder
                                                         disse undervisningsbeskrivelser hele 1.g for årgang 2005.

> Undervisningsbeskrivelser 2006-2007 (findes på Lectio) Her findes uvb'ere for alle årgange
                                                         årgang 2005 (2.g og 3.g) - se ovenstående link for 1.g uvb.
                                                         årgang 2006
                                                         årgang 2007
 

> Studieplaner
 

 

 

 

2005-2006 (uvb for årgang 2005 , 1.g) - resten (2.g og 3.g) skal findes i lectio.

Linken til den enkelte beskrivelse indeholder de nødvendige identifikationsoplysninger om

FAG-HOLD-LÆRER-SKOLE-TERMIN-ÅR

Skal du fx finde undervisningsbeskrivelserne for 1.a, biologi med lærer NH på Egå Gymnasium (256) i foråret 2006 skal du kigge efter undervisningsbeskrivelsen  bi-1a-NH-256-forår 2006

 


 

Musik
mu-mu1-BM-256-forår 2006
mu-mu2-BM-256-forår 2006

mu-1bmu-BM-256-forår 2006

Naturgeografi
ng-1bngF-MK-256-forår 2006
ng-1sng-MK-256-forår 2006
ng-1angF-MK-256-forår 2006

Samfundsvidenskab
sa-1asa-LH-256-forår 2006
sa-1bsa-HR-256-forår 2006
sa-1ssa-HR-256-forår 2006
sa-1xsa-LH-256-forår 2006

sa-1ysa-HR-256-forår 2006

Spansk
sp-1aspbsr-JE-256-forår 2006
sp-spba-TL-256-forår 2006

Tysk
ty-1gty1-JE-256-forår 2006
ty-1gty2-JE-256-forår 2006

ty-1gtysr-LR-256-forår 2006

 


Biologi
bi-1a-NH-256-forår 2006     

Fysik
fy-1yfy-DG-256-forår 2006
fy-1sfy-DG-256-forår 2006

fy-1xfy-TB-256-forår 2006

Historie
hi-1a-HR-256-forår 2006
hi-1b-HR-256-forår 2006
hi-1s-TL-256-forår 2006
hi-1x-TL-256-forår 2006
hi-1y-HR-256-forår 2006

Kemi
ke-1x-DG-256-forår 2006
ke-1y-DG-256-forår 2006

Matematik
ma-1ama-LK-256-forår 2006
ma-1bma-TB-256-forår 2006

ma-1sma-LK-256-forår 2006
ma-1xma-LK-256-forår 2006
ma-1yma-TB-256-forår 2006

Medier
me-me1-KS-256-forår 2006
me-me2-KS-256-forår 2006

 

 

bi-1b-NH-256-forår 2006
bi-1x-NH-256-forår 2006
bi-1y-NH-256-forår 2006

Billedkunst
bk-bk1-LM-256-forår 2006
bk-bk2-LM-256-forår 2006

Dansk
da-1a-JN-256-forår 2006

da-1b-MH-256-forår 2006
da-1s-JN-256-forår 2006
da-1x-JN-256-forår 2006
da-1y-MH-256-forår 2006

Engelsk
en-1a-MH-256-forår 2006

en-1b-BM-256-forår 2006
en-1s-LM-256-forår 2006
en-1x-LM-256-forår 2006
en-1y-BM-256-forår 2006

Fransk
fr-1afrbSr-LR-256-forår 2006
fr-1gfrfb-BS-256-forår 2006


Almen Sprogforståelse (AP)
ap-1bap-efterår 2005
ap-1sap-efterår 2005
ap-1xap-efterår 2005
ap-1yap-efterår 2005
ap-1aap-efterår 2005

Naturvidenskabeligt Grundforløb
nv-1absxynv-efterår 2005

 

 

 

 

 

 

Om studieplanerne:
 

Grundforløbet:

På Egå Gymnasium har vi valgt at grundforløbet er fælles for alle elever, idet vi ønsker at sikre at eleverne har gennemgået nogenlunde samme stof, således at eventuelle studieretningsskift ikke vil have store faglige konsekvenser for den enkelte elev.

Studieretningsforløbene

De overordnede studieplaner for de enkelte fag/hold indeholder en beskrivelse af undervisningens generelle indhold, arbejdsformer, mål og progression i det enkelte fag eller på det enkelte hold.
 

Alle studieplaner findes på Lectio.

 

 

    Siden er sidst ændret d. 20. okt. 2005

Log ind | Lectio | First Class |