Naturvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Fysik A

Matematik A

Kemi A

Matematik A

Biologi A

Matematik A

3. fag

Kemi B
eller Filosofi C

Fysik B

Idræt  B eller Kemi B

Nat.vid. fag C

Kemi

Biologi

Kemi

Biologi

Kemi

Biologi

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C eller B

Valgfag C

Valgfag C

 

 

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A

Biologi A

Samfundsfag A

3. fag

Fysik B
N.geo. B
Kemi B

Matematik B

Matematik B

Nat.vid. fag C

Kemi

Naturgeografi

Kemi

Naturgeografi

Kemi

Biologi

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

 

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

 

Sproglige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Tysk fortsætter A

Engelsk A

Fransk begynder A

Engelsk A

Spansk A

Engelsk A

3. fag

Samfundsfag B

Samfundsfag B

Samfundsfag B

Nat.vid. fag C

Biologi

Naturgeografi

Biologi

Naturgeografi

Biologi

Naturgeografi

2. fremmedsprog

Tysk fortsætter

Fransk Begynder

Spansk

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

Valgfag B

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvidenskab B

 

 

 

 

Kunstneriske studieretninger
 

De 2 fag på højeste niveau

Musik A

Engelsk A

3. fag

Billedkunst C
Dramatik C        
eller Matematik B

Nat.vid. fag C

Biologi

Naturgeografi

2. fremmedsprog

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Musik

Valgfag

Valgfag C eller B

Naturvidenskab B

 

Udbud af valgfag, årgang 2006


Fag på A-niveau:
Engelsk, Fransk fortsætter, Fysik, Kemi, Matematik,
Samfundsfag, Tysk fortsætter.


Fag på B-niveau:
Biologi, Billedkunst, Dramatik, Fysik, Fransk fortsætter, Idræt, Kemi,
Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Samfundsfag, Tysk fortsætter.


Fag på C-niveau:
Astronomi, Billedkunst, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Kemi,
Latin, Mediefag, Multimedier, Musik, Psykologi.