Mejlbyvej 4
8250 Egå Tlf. 89 12 42 62
E-post:
Mail til Egå Gymnasium
Egå Gymnasium er en helt ny og moderne skole. Vi er netop i august 2006 flyttet ind i den nye bygning, som er designet, så den danner den bedst tænkelige ramme om gymnasieuddannelsen.
Skolen udfolder sig omkring det store centralrum, Forum, hvor det store studieområde med skolens bibliotek er placeret. Rundt om Forum er der undervisningsrum, auditorium, kantine, idrætshal, mindre studieområder og grupperum.

Undervisningslokalerne er store og fleksible, så der nemt kan veksles mellem forskellige undervisningsformer. I skolens auditorium kan flere klasser undervises samtidigt. Skolen er udstyret med alle moderne IT-faciliteter, bl.a. 7 pc'er, en projektor og et ’smart board’ i alle undervisningslokaler, trådløst netværk overalt og et stort antal bærbare pc'er til elevbrug i skoletiden.

Med udgangspunkt i de nye bygninger og de nye undervisningsformer, som den giver mulighed for, vil vi skabe en levende og engagerende skole. Egå Gymnasium skal være en fagligt profileret skole med et mangfoldigt kreativt miljø, bl.a. et godt musikliv og et aktivt idrætsliv, et engagerende science miljø og en klar international profil. Vi bygger på et solidt fagligt grundlag og udnytter optimalt samspillet mellem fagene for at give eleverne en helhedsopfattelse af verden.

Helt overordnet møder vi de unge, hvor de er, og giver dem mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse. Med klare krav støtter vi deres udvikling fra skoleelever til studerende. Det er en væsentlig forudsætning for, at det skal lykkedes, at der er et godt studiemiljø og arbejdsklima for såvel elever som ansatte. Det understøttes af et godt socialt liv. Læsegrupper, lektiecafé og aktiviteter af forskellig art efter skoletid er nogle vigtige skridt, vi allerede har taget i denne retning. Hertil kommer, at den nye bygning er indrettet, så det er let at bruge idrætshallen, skolens IT-udstyr eller spille musik sammen med kammeraterne efter skoletid.

Som et helt centralt element i at nå disse mål, opbygges der et veludviklet elevdemokrati. Eleverne har en helt central rolle ved opbygningen af skolens traditioner og inddrages sammen med personalet meget i opbygningen af skolen, såvel i udfyldningen af de fysiske rammer som i måden at drive skole på - både til daglig og ved festlige lejligheder.
 

Venlig hilsen

Eigil Dixen, Rektor


 

 

Velkommen på Egå Gymnasium          


 

 

    Siden er sidst ændret d. 25-08-2008

Log ind | Lectio | First Class |