Fra 2005 er gymnasiet delt op i et grundforløb og et studieretningsforløb.

Grundforløbet varer ½ år, og det er fælles for alle.

Studieretningsforløbet varer 2½ år, og du vælger selv studieretning.
 

Grundforløbet: Det første halve år

I 1.g starter du med ½ års grundforløb. Her får du en grundig indføring i, hvordan man arbejder på et gymnasium. Grundforløbet giver dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Efter grundforløbet fortsætter du med den studieretning, du har valgt.


Studieretningsforløbet: De resterende 2½ år

Studieretningen er en kombination af fag, som du selv vælger, og som giver din uddannelse en særlig profil og mulighed for at fordybe dig. En studieretning indeholder som regel 3 fag. Fagene kan alle være på A-niveau eller en kombination af A-, B- og C-niveauer.

Obligatoriske fag har alle, uanset studieretning.
De fleste af disse fag kender du fra folkeskolen

 
Studieregningsfag er en kombination af fag, som giver din uddannelse en særlig profil.

Valgfag vælges som supplement til de andre fag

Fagene er inddelt i 3 niveauer: A-niveau vil sige, at du typisk har faget i 3 år, B-niveau i 2 år og C-niveau i 1 år.

Nye fag og tværfag: I grundforløbet bruges minimum 10% af undervisningstiden til samarbejde mellem fagene og i studieretningsforløbet minimum 10%.
Læs mere om de nye fag


 

 

Den nye gymnasiereform 
                        

>Skematisk oversigt, gymnasiets nye struktur     Hent Adobe Reader gratis 
 

    Siden er sidst ændret d. 25-08-2008

 
Log ind | Lectio | First Class