Mejlbyvej 4
8250 Egå Tlf. 89 12 42 62
E-post:
Mail til Egå Gymnasium

Samfundsvidenskabelige studieretninger


Egå Gymnasium udbyder tre studieretninger, hvor hovedvægten ligger på samfundsfag i kombination med matematik eller engelsk.

Samfundsfag er med til at give dig en forståelse af samfundsmæssige forhold både i Danmark og i det internationale samfund.

Det andet studieretningsfag er enten matematik eller engelsk. Studieretningen med matematik og samfundsfag er opbygget, så det tredje studieretningsfag ikke ligger helt fast endnu. Skolen fastlægger først det 3. studieretningsfag i december i grundforløbet, når alle elever har afgivet deres ønsker om studieretninger, herunder ønsker til det 3. fag. Eftersom alle elever i en studieretning skal have det samme 3. studieretningsfag, kan ikke alle elevers ønsker imødekommes på dette punkt.Projektarbejde og udadvendte aktiviteter

Fælles for de tre studieretninger er, at arbejdsformerne er afvekslende og blandt andet træner dig i at identificere, dokumentere og debattere samfundsfaglige emner og synspunkter. Studieretningerne kvalificerer dig således til at deltage i den demokratiske debat om såvel danske som internationale forhold.

Fælles for alle tre studieretninger er også, at de rummer både projektarbejde og udadvendte aktiviteter som fx ekskursioner, studierejser, institutions- og virksomhedsbesøg, afprøvning af forskellige undersøgelsesformer som interviews, spørgeskemaer mv.Samspil mellem fagene

På Egå Gymnasium vil vi lægge stor vægt på at give dig en helhedsopfattelse af verden ved at lade dig se den gennem et samspil mellem fagene - og ikke kun gennem de enkelte fags briller. Nedenfor viser vi dig derfor en række eksempler på samspil, som måske kan give dig en ide om, hvilke kombinationer af fag, der er mest interessant for dig. De forskellige muligheder for at kombinere fagene i de tre studieretninger med samfundsfag kan ses her.Klik på den kombination af fag, du ønsker at læse mere om:

Specielt om samspil mellem samfundsfag, matematik og naturvidenskab

Specielt om samspil mellem samfundsfag, engelsk og matematik

Specielt om samspil mellem samfundsfag, engelsk og idræt
 

    Siden er sidst ændret d. 31-10-2008

Log ind | Lectio | First Class |