Mejlbyvej 4
8250 Egå Tlf. 89 12 42 62
E-post:
Mail til Egå Gymnasium

Naturvidenskabelige studieretningerEgå Gymnasium udbyder fire studieretninger, hvor hovedvægten ligger på matematik og de naturvidenskabelige fag kemi, fysik, biologi og bioteknologi.


Fælles for disse studieretninger er, at faget matematik indgår som et af de 2 centrale studieretningsfag. Bl.a. fordi matematik ofte er nødvendig, når man skal udtrykke naturvidenskabelige teorier og erfaringer. Men også fordi matematik ligeledes har en stor berettigelse som selvstændigt fag. Her arbejdes blandt andet med argumentationsforståelse – hvornår er noget vitterligt bevist? – samtidigt med at faget konkret behandler den naturvidenskabelige tankegang i forhold til at finde optimale og præcise løsningsmetoder til givne problemer. Det andet centrale studieretningsfag er enten fysik, kemi, biologi eller bioteknologi.

De tre studieretninger, som kombinerer fysik, kemi, bioteknologi og matematik er specielt opbygget, så niveaukravene til alle tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser uden videre er opfyldt.Projektarbejde og udadvendte aktiviteter
Fælles for de fire studieretninger er også, at de rummer både projektarbejde og udadvendte aktiviteter som fx ekskursioner, studierejser, institutionsbesøg og evt. praktikophold i virksomheder.


Samspil mellem fagene

På Egå Gymnasium vil vi lægge stor vægt på at give dig en helhedsopfattelse af verden ved at lade dig se den gennem et samspil mellem fagene - og ikke kun gennem de enkelte fags briller. Nedenfor viser vi dig derfor en række eksempler på samspil, som måske kan give dig en ide om, hvilke kombinationer af fag, der er mest interessant for dig. De forskellige muligheder for at kombinere fagene i de fire naturvidenskabelige studieretninger, kan ses her.

Klik på den kombination af fag, du ønsker at læse mere om:

Specielt om samspil mellem matematik, fysik og kemi

Specielt om samspil mellem matematik, biologi og kemi

Specielt om samspil mellem matematik, bioteknologi og fysik
 

 

    Siden er sidst ændret d. 02-11-2008

Log ind | Lectio | First Class |