Tidssvarende arkitektur


Forum - et inspirerende fællesareal

 

 

 

Vil du vide mere?
Der bliver afholdt orienteringsmøde om gymnasiet d. 5. februar 2009.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkomme til at kontakte skolen på telefon 89 12 42 62

eller via e-mail Mail til Egå Gymnasium
 

 

 

 

 

 

 

 

Grundforløb, studieretninger og valgfag

Gymnasiet er delt op i et  grundforløb og et studieretningsforløb.
Grundforløbet varer ½ år og er fælles for alle
.

Studieretningsforløbet varer 2½ år,
og du vælger selv studieretning.

Se nærmere om Strukturen i det treårige forløb


Inden du starter i gymnasiet skal du vælge:

2. fremmedsprog:
På Egå Gymnasium kan du vælge mellem Fransk begyndersprog, Spansk begyndersprog, Fransk fortsættersprog og Tysk fortsættersprog (Bemærk at begyndersprog kræver, at man tager det på A-niveau, og at det i mange studieretninger kan give et ekstra fag på A-niveau).

Kunstnerisk fag:
På Egå Gymnasium kan du vælge mellem Billedkunst, Dramatik, Mediefag og Musik.

Du skal også tilkendegive, hvilken studieretning, du ønsker at starte i. Valget træffes dog først endeligt
efter det første halve års grundforløb.
På Egå Gymnasium kan du vælge mellem 13 studieretninger. De består af 3-4 fag, hvoraf de 2 vigtigste som regel er på A-niveau. For 2 af studieretningerne er det 3. fag ikke helt fastlagt. Der er 2 muligheder. Skolen fastlægger i disse studieretninger først det 3. studieretningsfag i december i grundforløbet, når alle elever har afgivet deres ønsker om studieretninger, herunder ønsker til det 3. fag. Eftersom alle elever i en studieretning skal have det samme 3. studieretningsfag, kan ikke alle elevers ønsker imødekommes på dette punkt.

 

 

 

 

 

Valgfag

Valgfagene begynder på 3. år, og skolen udbyder 3 niveauer.

Egå Gymnasium udbyder nedenstående valgfag:

Fag på A-niveau:
Biologi, Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.


Fag på B-niveau:
Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fransk fortsætter, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag, Tysk fortsætter.


Fag på C-niveau:
Astronomi, Billedkunst, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk fortsætter, Innovation, Kemi, Mediefag, Multimedier, Musik, Latin, Psykologi, Tysk fortsætter.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?
Der bliver afholdt orienteringsmøde om gymnasiet torsdag d. 5. februar 2009 kl. 19.30.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen på telefon 89 12 42 62


eller via e-mail
Mail til Egå Gymnasium