Opslag

A
Absolut fugtighed
Absolut nulpunkt
Absolut stabilitet
Absorption
Absorptionsevne
Adiabatisk
Adiabatiske processer
Advektion
Advektionståge
Aerologi
Aerosol
Albedo
Alternativ energi
Altocumulus
Altostratus
Ampere  
Anabatisk vind
Anticyklon
Astronomisk istidsteori
Atmosfæren
Atom
Atomtid
Atomur
Avogadros konstant
  

B
Bagsidevejr
Baguio
Barometer
Beauforts vindskala
Bergeron-Findeisen-processen
Bjergvind
Blandingståge
Blandingsforhold
Blomkålsskyer
Blizzards
Bora
Burane
Byger
Bygesky
Bølgelængde
Bæredygtig udvikling
  

C
CDM
Celsius (°C)
CFC-gasser 
Cirkulation
Cirkumzenitalbue
Cirrostratus
Cirrus
CO
2 
CO2-kvoter
CO2-mål
Coordinated Universal Time
Corioliskraften
Cumulonimbus
Cumulus
Cyklon 
  

D
d  
Dalvind
Damptæthed
Damptryk
Det primære tryk og vindsystem
Diabatisk
Diffus stråling
Divergens
Divergensfeltet
Dobson-enhed
Downburst
Drivhuseffekten
 
Drivhusgasser
Dråber
DU  
Dugpunkt
Dugpunktskurven
Dynamiske tryk
Døgn  

  
E
Eftersole
Ekliptika
Elektromagnetiske bølger
Elementarpartikler
El Niño
Emission
Emissivitet

Energi
  
F
Fahrenheit
Faldvind
Finregn
FNs Klimapanel
Fordampning
Forårjævndøgn
Forårspunktet  
Foton
Fralandsvind
Frekvens
Freon
Front
Fronter
Fortætning
Fugt
Fugt adiabatisk 
Fugtighedsgraden
Føn

  
G
Gas
Geopontentiale
Geostrofisk ligevægt
Geostrofisk vind
Golfstrømmens indflydelse
GPS
Gradient
Graddagstal 
Gradientvind
Gravitation
Gregoriansk kalender
Grundstoffer
Grøn energi
  

H
h  
Hagl
Halo
Halofænomener
Hedeindeks
Hekto-Pascal
Horisontalkreds
hPa
Hurricane

Hygrometer
Højtryk
  
I
Indstråling  
Intertropiske konvergenszone
Ionosfæren
instabil
Inversion
IPCC
Isobarer
Isolinier
Isoterm
Istider
Istidsteori
ITK

  
J
J
Jetstrøm
Jorden (facts)
Jordens rotation
Joule

  
K
Katabatisk vind
Kelvin
Klima
Klimabælte
Klimakonventionen
Klima og nedbør
Klima- og plantebælter  
Klima og solaktivitet
Klimatologi
Klimazone
Klodeskyer
Knob 
Koagulation
Kogepunkt
Koldfront
Koldluftsadvektion
Kondensation
Kondensationskerner
Konvektion
Konvektionsnedbør

Konvergens
Konvergensnedbør

Koordinerede universaltid
Kornmod
Kortbølget stråling
Kosmisk stråling
Kosmisk stråling og mængden af skyer

Kraft
Kulde faktor

Kulde indeks
Kuldioxid
Kviksølvsøjle

Kyotoaftalen
  
L
Labil
Lagskyer
Lammeskyer
Landbrise
Langbølget stråling
La Niña
Latent varme
Lattergas
Lavtryk 
Lavtryksområde  
Ligevægtsforholdene
Links  
Luft
Luftart
Luftfugtighed
Luftmasse
Luftmassegrænse
Lufttemperatur
Lufttryk
Luftfugtighed

Lyn
Lyn- og tordenvejr
Lys
Lysets spredning
Lyssøjle 

  
M
µm
Mauritiusorkan
mbar
Mellemhøjtryk
Mesopausen
Mesosfæren
Meteorologi
Mie-spredning
Mikrometer
Mikroklima
Milakovitch-cykler
Millibar
Minut  
Mistral  
mmHg
mol
Molekyle
Monsun

Montrealaftalen 2005
Mætningsdamptryk
Månering

  
N
Nanometer
NAO
Newton
Nedbør
Nedbørstyper
Nedbørsmåling
Nedre berøringsbue
Negativ divergens
Nimbostratus
Nordatlantiske oscillation

Nordlys
Nysne
  
O
O3
Okklusion
Områdenedbør 
Orkan
Orografisk tåge

Ozon
Ozonhul
Ozonlaget

  
P
Pa
Pampero
Pascal
Passel, Charles F.
Passatvinde
Perustrømmen
Piteraq
Pluviograf
Pluviometer
Polarfront
Polarfront jetstrømmen

Polarluft
Primære tryk- og vindsystem

  
Q

R
Radar
Rayleigh-spredning
Reaumur
Reemission
Refleksion
Regn
Regnbuen
Regndag
Regnskyer
Relative fugtighed
Resurser
Rotationsaksens hældning
Rotation, Jordens
Rim
Rimfrost

S
Satellitter
Scirocco
Sekund
Shear
SI-enheder
Siple, Paul Allman
Skræntvind
Skyer
Skymængden og kosmisk stråling
Skypumper
Slørskyer
Smeltepunkt
Smog
Sne
Snestorme 
Solaktivitet og klima

Solen
Solkonstanten
Solpletter
Solstråling
Solvind
Specifikke fugtighed
Spredning

Stabilitet
Stakskyer
Standard-atmosfære
Storm  
Stratopausen
Stratosfæren
Stratus
Stråling
Strålingsbalance
Strålingståge
Støvregn
Sydlys
Søbrise

  
T
TAI
Taifun
Temperatur
Temperaturgradient
Temperaturskalaer
Termisk vind
Termosfæren
Tid
Tidevand
Tilstandsformer
Time  
Torden og lyn
Tordenvejr

Tornado
Torr
Trug
Tropikluft
Tropiske hvirvelstorme
Tropopause
Troposfære
Tryk
Trykgradienten
Trykgradientkraften

Tyngdeaccelerationen
Tyngdekraften
Tøradiabatisk
Tåge
Tågeskyer
  

U
Udstråling
Ultraviolet stråling
Universal Time
UT
UTC
UV-stråling
  
V
Vahl, Martin
Vahls klima- og plantebælter
Vanddamp
Vanddråber
Varme
Varmfront

Varmefylde 
Varmekapacitet

Varmegradsdage 
Varmluftadvektion
Vandækvivalent
Vejret
Vejret i Danmark - "skoleeksempel"
Vejrkort
Vejrlig
Vejrsatelliter
Vind
Vindhastigheden
Vindshear
Vindvektor
Vædderpunktet

  
W
Walkercirkulationen
Willy-Willies
Wind chill faktor
WV-billeder
  

X
  

Y
Yamase
  
Z
Zenit
Zenitalregn
Zonetid

  
Æ
Ækvator  
 
Ø
Ørken
Ørsted  
Øvre berøringsbue
  
Å
Ångstrøm  
År  
Årstider