Læringsteorier

Tilbage

Frem

Hovedside

Vigtige teoretiske positioner
 

Konstruktivisme

Humanisme

Behaviorisme

Diverse
   

Formål
Formålet med dette link er at opsummere de vigtigste "skoler" for de læringsteorier, som i vekslende blanding øver indflydelse på min daglige undervisning på Egå Gymnasium. Inddragelsen i undervisningen gennemgåes kort for hver af de teoretiske orienteringer.
  

De teoretiske kategorier

Kognitivismen (Piaget, Vygotsky) har haft betydelig indflydelse på nutidens undervisning, og dens principper er i et stort omfang blev optaget i den konstruktivistiske lejr. Kognitivismen behandles derfor ikke som en selvstændig kategori i dette link, men som en vigtig del af konstruktivismen.
Ved kun at tage udgangspunkt i den Piaget inspirerede konstruktivisme fravælges fra starten hele den traditionelle, såkaldte behavioristiske form for læringsteori. Se f.eks. Robert Gagnes teori og undervisningspraksis.

Nogle vil sikker protestere mod, at der inden for humanismen findes en selvstændig læringsteori. Men humanistiske psykologiske principper har imidlertid skabt et syn på menneskets udvikling, der, hvis de følges, anviser selvstændige læringsmetoder og lærinsgsadfærd. Den humanistiske position har derfor her på linket status af en "læringsteori".

 

 Links
  Et godt websted at begynde er:
http://tip.psychology.org/
Niels Roholt - Egå Gymnasium

Tilbage

Frem

Hovedside