HVAD ER DETTE?
Dette er forsiden af et undervisningspro-gram, som hjælper dig med at skrive en opgave i dansk, hvor du skal analysere litteratur: roman, novelle først og fremmest, men også film og drama kan programmet give hjælp til.
Figuren til venstre er en analysemodel. Du kan forestille dig en karrusel set ovenfra, hvor hver "gren" repræsenterer nogle faglige områder, som er relevante for din opgave.
I hver gren er der 6 værktøjer, som du kan klikke dig ind på for at få forklaring.
Hvis du starter foroven ved "klokken 12" og arbejder dig "med uret" kommer du fra det konkrete til det mere og mere abstrakte i dit analysearbejde.
Tro ikke, at du er "færdig" blot du har arbejdet dig en gang rundt i karrusellen.
At analysere en tekst er en proces, som aldrig bliver færdig, men du bliver nødt til at gøre dig færdig på et tidspunkt, når du ikke kan komme længere med at stille og besvare spørgsmål til teksten. Hele tiden bevæger du dig fra konkret til abstrakt og tilbage igen til det konkrete for at stille nye abstrakte spørgsmål. Det er gennem denne indre dialog med dig selv, at du efterhånden bliver mere og mere fortrolig med den tekst, du skal analysere.
Gå blot i gang med at klikke dig rundt i modellen.
På et tidspunkt begynder du sikkert at få gode ideer.
Lav så et dokument, som du kalder brainstorm.
Så er du allerede godt i gang.