Comenius

Internationalt samarbejde om menneskerettigheder.

Egå gymnasium har ansøgt og modtaget økonomisk støtte til et 2-årigt skolepartnerskab fra Comenius - et EU-program omhandlende europæisk uddannelsessamarbejde.

Sammen med elever og lærere fra gymnasier i Tyrkiet, Rumænien og Estland skal elever fra 1.v, Heidi Graversen og Henrik Rosleff udvikle et tværfagligt undervisningsmateriale om menneskerettigheder.

I forbindelse med udarbejdelsen af undervisningsmaterialet skal 6 elever fra 1.v besøge vores samarbejdspartnere.

I efteråret 2009 vil elever og lærere fra Tyrkiet, Rumænien og Estland besøge Egå gymnasium. Formålet med dette besøg er, udover det konkrete arbejde med det fælles undervisningsmateriale om menneskerettigheder, at dele Egå gymnasiums erfaringer med Almen Studieforberedelse med vores samarbejdspartnere, som alle er uvante med undervisning på tværs af de tre fakulteter.

International collaborative project on human rights
Egå Gymnasium has applied for – and received – a grant for a two-years school partnership through the Comenius program.
With students and teachers from Turkey, Romania and Estonia students from 1.v. and the teachers Heidi Graversen and Henrik Rosleff are to develop cross-curricular teaching resources about human rights.
During this process six students from 1.v will be visiting our partners.
In the fall of 2009, students and teachers from Turkey, Romania and Estonia will be visiting Egå Gymnasium. The aim of the visit is – besides working on the teaching resources – for Egå Gymnasium to share its experience from the new subject “General Study Preparation” (Almen Studieforberedelse) with our partners, who are all fairly inexperienced when it comes to teaching projects across the three faculties.
 


I uge 50 deltog Egå Gymnasiums internationale koordinator, Henrik Rosleff, i et skolebesøg i den rumænske by Sibiu.
Formålet med skolebesøget var at etablere kontakt til europæiske gymnasier og at forberede et 2-årigt undervisningsprojekt i Comenius regi.

Comenius er et EU-program, som yder økonomisk støtte til internationaliseringen af ungdomsuddannelserne i Europa.

På mødet i Sibiu deltog lærere fra Rumænien, Tyrkiet, Litauen og Polen. Deltagerne udfærdigede i fællesskab et tværfagligt projekt om menneskerettigheder. De deltagende lande vil ansøge Comenius om økonomisk støtte til gennemførelse af projektet.

 
> Billeder fra skolebesøget (photos from the school visit)

Comenius (English version)
During week 50, the international coordinator at Egaa Gymnasium paid a school visit to the Romanian town Sibiu.
The aim with the visit was to establish contact with other European high schools, and to participate in the planning of a 2-year Comenius teaching project.

Comenius is an EC- programme that provides financial support for the internationalisation of youth education programmes in Europe.

At the meeting in Sibiu, teachers from Denmark, Romania, Turkey, Lithuania and Poland were present. Together, they created a cross-curricular project on human rights. The participating countries will apply for financial support from Comenius in order to carry out the project.

 

Baltic Sea Project (BSP)

The Baltic Sea Project er et internationalt netværk mellem skoler for et bedre miljø i Østersøområdet.
Landene som har ligger ned til Østersøen deler mange miljømæssige problemer og et af dem er forurening af Østersøen.
Disse problemer kan kun løses ved samarbejde landene imellem, lande som taler hver deres sprog og har forskellig kultur, vaner, traditioner og teknologi. I et forsøg på at løse de miljømæssige problemer er uddannelse en nøglefaktor.
The Baltic Sea Project (BSP) har derfor oprettet et samarbejde mellem skoler i landene omkring Østersøen
I dag er ca. 200 skoler aktive i BSB. I mange af skolerne er BSP organiseret og inkluderer mange emner og mange fag.


Mål
• At øge elevernes opmærksomhed på de miljømæssige problemer i Østersøområdet og give dem en forståelse for de videnskabelige, sociale og kulturelle aspekter af den gensidige afhængighed der eksisterer mellem mennesket og naturen
• At udvikle evnen til at studere miljømæssige forandringer
• At opfordre elever til at deltage i og udvikle en bæredygtig fremtid.

Praktiske foranstaltninger

• At skabe et netværk af skoler og andre uddannelsesinstitutioner
• At skabe og udvikle en uddannelsesmæssig tilgang og international uddannelse.
• To create and develop educational approaches and joint programmes for environmental and international education.
• To organize joint activities and events.
• To publish the BSP newsletter and other relevant information.

Uddannelsesmæssige tiltag

At skabe balance mellem en holistisk synsvinkel og individuelle fag.
At ændre de studerendes rolle fra passive modtagere til aktive deltagere.
At ændre lærerens rolle fra at være kontrollant til at være vejleder i en læringsproces.
At anvende netværk til at give de deltagende mulighed for at lære og videregive nye ideer.


Internationale kontakter
Skolerne i BSP har kontakt med hinanden gennem korrespondance, udveksling af forskellige udstillinger samt besøg. Det er målet på Egå Gymnasium, at skolens elever og lærere også deltager i disse aktiviteter i BSP-regi. Gennem besøg får de studerende mulighed for at studere lokale miljøproblemer i andre lande.


 

 

 

 

 

 

Studieture.

2.Y i Istanbul 2007
For første gang i Egå Gymnasiums historie var der nogle af eleverne
der skulle på studietur.
I 2.y skulle vi til Istanbul med henblik på et kulturmøde med en fremmed kultur og religion. Vi skulle af sted i uge 11, hvor de andre 2.g’ere også skulle ud og opleve verden, som i det her tilfælde kan afgrænses til Europa og i vores tilfælde også Asien.......

>Læs hele rejsebeskrivelsen af Søren Straagaard, 2.Y (pdf)
         
>Se billedgalleri online

2.a på studietur i Litauen
I uge 11 drog 2.a på studietur til Litauen. Da ingen på forhånd rigtig vidste, hvilken slags land Litauen var, og om der boede isbjørne, var forventningerne til rejsen meget spredte. Det viste sig dog, at de fleste skræmme-billeder blev manet i jorden, og der opstod undervejs en stor tilfredshed med destinationen. Om det skyldes det spændende program, som lærerne havde sat sammen eller det lave prisniveau, skal ingen kunne sige – i hvert fald var alle meget glade for turen.
Et af turens højdepunkter var besøget på en skole i Kaunas, som er Litauens næststørste by. Der blev vores egen privilegerede skoletilværelse sat i perspektiv.

Se billeder fra skolebesøget
Se flere fotos fra turen
Rejsebeskrivelse af Ciara Coogan,2.a (på engelsk)