Anita Jørgensen præsenterer sit skitseprojekt, der bl.a. består af lys- og blyinstallationer i de 2 hvide 'svævende' glastårne i Forum. Et af disse skimtes øverst i billedet

Anita Jørgensens skitser omfattede miniaturemodeller af arkitekturen, inkl. hendes forslag til udsmykning ude og inde.

Model af overdækkede udeparti, der ligger i forlængelse af kantinen, og som Jørgensen vil udsmykke ved at male en søjle, beklæde den med sort glas, rød lysinstallation og metalgitter

En skitse af en monumental glasinstallation til en af bygningens mange store hvide vægge.

Jørgensens modeller af Forums 2 'svævende' glastårne, som tænkes udsmykket med blandede materialer, bla bly, blødt neonlys og papir.

Jørgensens forslag til glasinstallationer til bygningen

Jørgensens plancer over forskellige udsmykninger i hhv. lette og tunge materialer til bygningens indre og ydre.

Computergeneret simulation af Jørgensens monumentale søjleudsmykning til det overdækkede parti med biotopen, den kunstige sø.

Jørgensen arbejder bl.a begreber som lethed og tyngde i materialer og formgivning, ganske som CUBO arkitekterne har gjort det i bygningen.

Computergrafisk præsentation af Jørgensens 'glaslandskab'

Jørgensens røde 'neonkrølle' tematiserer den bløde overgang mellem ude og inde i arkitekturen

Overblik over nogle af Jørgensens skitser

Nærbillede af Jørgensens model til søjleudsmykning, der viser, hvorledes de varme røde neonrør reflekteres i det sorte glas, som dækker søjlen på det overdækkede udeparti.

Malene Landgreen præsenterer sit udsmykningsprojekt for interessenterne - bl.a. Rektor Eigil Dixen, arkitekter og ansvarlige for byggeriet.

Landgreens skitseprojekt omfattede både 3D-modeller af Forums 3 huse med glasfriserne, plancher og glasskitser af nogle af friserne

Landgreen forklarede, hvorledes udsmykningen af 'husene' har taget udgangspunkt i husenes funktion.

Til venstre: Skitse, 'Fysik-huset'.

I midten: Skitse, Biblioteket.

Til højre: Skitse, 'Biologi-Kemi-huset'

Skolens fysiklærer og 3 elever sammenligner Landgreens skitser med de rigtige 'huse'.

De 3 huse dekoreres i 3 forskellige formsprog, der spiller smukt op til hinanden.

Glasskitse i lille skala - frise til Biblioteket - Landgreens rektangler kan lede tanken hen på bøger.

Bibliotekhuset som 3D-skise, der viser frisens størrelse

Planche over skitseudkast inkl. farvecollager til Bibliotekets glasfriser

Planche med udkast til friserne til Biologi-Kemi huset, der har et mere organisk formsprog og mere fortællende karakter end fx. Biblioteksfriserne.

Glasskitse der viser en af friserne til Biologi - Kemi huset

3D skitse af 'Fysikhuset', der tænkes dekoreret med mangefarvet glas, der leder tanken hen på astronomiske fænomener eller eksplosioner

Planche med Landgreens skitser til Fysikhusets friser

Glasskitse med eksempel på en af Fysikhusets friser

Glasprøve af det specielle og meget smukke mangefarvede glas, som Landgreen vil bruge til Fysikhusets glaspartier.

Forklarende plancher og glasskitser til hhv. Fysikhuset og Biblioteket.